Лой Галина Ярославівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2013 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» і отримала повну вищу медичну освіту за спеціальністю “Лікувальна справа” та здобула кваліфікацію лікаря.

З 2013 по 2015 рік проходила інтернатуру із спеціальності “Загальна практика – сімейна медицина” на базі КЗ ТОР “ТУЛ”.

У 2015 році закінчила навчання у магістратурі та здобула ступінь магістра медицини зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» (диплом з відзнакою).

З 2016 по 2020 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією.

З жовтня 2017 – по квітень 2018 року як здобувач ступеня PhD проходила стажування в Інституті кардіоваскулярних та метаболічних захворювань (Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires, I2MC - UMR1048) при університеті Поля Сабатьє (Université Paul Sabatier) у місті Тулуза (Франція) у рамках програми академічної мобільності Erasmus +.

З лютого 2019 року – асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

2019 рік – отримала сертифікат Cambridge English Language Assessment – B2.

З березня 2022 року – старший викладач кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

З травня 2022 – стажування в Інституті кардіоваскулярних та метаболічних захворювань (Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires, I2MC - UMR1048) при університеті Поля Сабатьє (Université Paul Sabatier) у місті Тулуза (Франція)

Наукова діяльність:

У 2020 році під спільним керівництвом (Сonvention de codirection internationale de these) професора Олещук Олександри Михайлівни і доктора Кундузової Оксани (Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires, I2MC - UMR1048) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина на тему: «Кардіопротективні ефекти препарату метформін при гіпоксії та метаболічному стресі» у спеціалізованій вченій раді ДФ 58.601.004 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Наукові інтереси:

Сфера наукових інтересів – дослідження протективних ефектів протидіабетичного препарату метформін при патологіях недіабетичного генезу.

Публікації :

Є автором 20 наукових та методичних статей, 7 з яких опубліковані в журналах, що цитуються у базі даних Scopus, а також 1 патенту України на винахід та 2 навчальних посібників «Основи лікарської рецептури» та «Практикум із фармакології». Є учасником вітчизняних та міжнародних конференцій, на яких опублікувала понад 30 тез. Отримала відзнаку від Французького посольства в Україні у рамках конкурсу «Нагорода Sanofi молодим науковцям за дослідження в медицині».