Наукові публікації старшого викладача Г.Я. Лой

 1. 1. Boal F, Cinato M, Timotin A, Muenzberg-Gruening H, Qualls-Creekmore E, Kramar S, Loi H, Roncalli J, Keita S, Tronchere H, Kunduzova O. Galanin regulates myocardial mitochondrial ROS homeostasis and hypertrophic remodeling through GalR2. Frontiers in Pharmacology. 2022.13. DOI:10.3389/fphar.2022.869179 SCOPUS

 2. Oleshchuk OM, Datsko VA, Loi HYa, Datsko TV; Mudra AYe, Malanchuk SL, Ivankiv YaI; Fedoniuk LYa, Badiuk NS. Hepatoprotective effects of L-ornithine-L-aspartate in toxic liver injury. PharmacologyOnLine. 2021.

 3. 146-155. SCOPUS 3. Loi, H.; Kramar, S.; Laborde, C.; Marsal, D.; Pizzinat, N.; Cussac, D.; Roncalli, J.; Boal, F.; Tronchere, H.; Oleshchuk, O.; et al. Metformin Attenuates Postinfarction Myocardial Fibrosis and Inflammation in Mice. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 9393. https://doi.org/10.3390/ijms22179393 SCOPUS IF 6.132, SJR – 1.46; Q1 ISSN: 1422-0067 SCOPUS

 4. Vitalij Datsko, Halyna Loi, Tamara Datsko, Alla Mudra, Anna Mykolenko, Tetyana Golovata, Mykhailo Furdela, Yurii Orel, Iryna Smachylo, Andrii Burak, Mykola Klantsa, Oleksandra Oleshchuk. Nitric oxide-mediated effects of L-ornithine-L-aspartate in acute toxic liver injury. Pharmacia 69(2): 527-534. https://doi.org/10.3897/pharmacia.69.e83067 SCOPUS

 5. Анінго ДЧ, Левенець ОО, Коваль ДБ, Островерха КЛ, Лой ГЯ, Кланца МП, Черняшова ВВ, Олещук ОМ. Кардіопротективна дія метформіну при експериментальному ізопротереноліндукованому інфаркті міокарда. BMBR [інтернет]. 25, Липень 2022 [cited 25, Липень 2022];(2):4- 10. Available at: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/bmbr/article/view/12890

 6. Дацко В. А., Олещук О. М., Лой Г. Я., Кланца М. П., Дацко Т. В., Луканюк М. І., Черняшова В. В., Ничик А. З., Іванків Я. І., Пида В. П., Чорномидз А. В. Ефективність L-орнітину L-аспартату в попередженні ендотоксикозу і порушень мітохондріального дихання при гострому токсичному гепатиті. Медична та клінічна хімія. 2022. 24(1). 32-38.

 7. Дацко ВА, Олещук ОМ, Лой ГЯ, Кланца МП, Дацко ТВ, Луканюк МІ, Черняшова ВВ, Посохова КА, Мосейчук ІП, Ничик АЗ. Дослідження NO-залежного механізму дії L-орнітину L-аспартату щодо синдрому цитолізу та холестазу. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2022 Jun 19;16(1):36-44.

 8. Лой ГЯ, Іванків ЯІ, Лойко ІІ, Олещук ОМ. Особливості організації навчального процесу в умовах пандемії COVID-19 на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Медична освіта.(1):35-8.

 9. Martinelli I, Timotin A, Moreno-Corchado P, Marsal D, Kramar S, Loy H, Joffre C, Boal F, Tronchere H, Kunduzova O. Galanin promotes autophagy and alleviates apoptosis in the hypertrophied heart through FoxO1 pathway. Redox biology. 2021 Apr 1;40:101866. SCOPUS

 10. Олещук ОМ, Лой ГЯ. Механізми реалізації кардіопротективних ефектів метформіну (огляд літератури). Фармакологія та лікарська токсикологія. 2020 Dec 29;14(5):299-307.

 11. Loi H. Ya., Pavliuk B.V., Kramar S.B., Oleshchuk O.M., Korda M.M. Metformin exerts cardioprotection in isoproterenol-induced cardiomyopathy in rats. Medical and Clinical Chemistry. 2019; 4:69-77

 12. Goto PL, Cinato M, Merachli F, Vons B, Jimenez T, Marsal D, Todua N, Loy H, Santin Y, Cassel S, Blanzat M. In vitro and in vivo cardioprotective and metabolic efficacy of vitamin E TPGS/Apelin. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 2020. 138. 165-74. DOI: 10.1016/j.yjmcc.2019.12.001 SCOPUS

 13. Loi H, Boal F, Tronchere H, Cinato M, Kramar S, Oleshchuk O, Korda M and Kunduzova O. Metformin protects the heart against hypertrophic and apoptotic remodeling after myocardial infarction. Frontiers in Pharmacology. 2019;10:154. doi: 10.3389/fphar.2019.00154 SCOPUS

 14. Timotin A, Cinato M, Kramar S, Loy H, Merabishvili G, Boal F, Tronchere H, Kunduzova O. Galanin is a checkpoint regulator of mitochondrial biogenesis coordinating a pro-survival phenotype in post-infarct myocardial remodeling. Available at SSRN 3424189. 2019 Jul 22.

 15. Лой ГЯ, Олещук ОМ, Корда ММ. Вплив метформіну на експресію α- та β-MHC генів після інфаркту міокарда у мишей. Вісник наукових досліджень. 2019(2):90-4.

 16. Пасєчко НВ, Лой ГЯ, Корда ММ, Олещук ОМ. Роль експресії гена Foxo1 у механізмі антигіпертрофічної дії метформіну в кардіоміоцитах. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2018(14,№ 7):705-11.

 17. Oleshchuk OM, Loi HY. Leptin resistance and type 2 diabetes. International journal of medicine and medical research. 2017(3, Iss. 1):15-21.

 18. Пасєчко НВ, Олещук ОМ, Лой ГЯ. Фармакогенетичні аспекти дії метформіну у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2016(8):66-72.

 19. Пасєчко Н.В., Лой Г.Я., Мазур Л.П., Савченко І.П. Ефективність використання інгібіторів α-глюкозидази у хворих із цукровим діабетом 2 типу та ожирінням. // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. - №2. с.75-78.

 20. Пасєчко Н.В., Лой Г.Я, Свистун І.І. Вплив препарату Гуарем на масу тіла та основні показники вуглеводневого та ліпідного обмінів. // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014 - № 5. с.31-36.