Вольська Аліна Станіславівна

Освіта і трудова діяльність:

Працює на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією з грудня 2008 року.

У 2007 році з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Клінічна фармація», та здобула кваліфікацію клінічного провізора.

У 2008 році здобула кваліфікацію магістра з клінічної фармації.

Наукова діяльність:

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.05 - фармакологія на тему «Експериментальне обґрунтування доцільності попередження гепатотоксичної дії парацетамолу тіотриазоліном» (науковий керівник – проф. К. А. Посохова) в Одеському національному медичному університеті.

APTIS (British Council) - B2.

Наукові інтереси:

Сфера наукових інтересів – профілактика та корекція побічної дії нестероїдних протизапальних засобів.

Публікації :

Автор і співавтор понад 60 навчально-методичних та наукових публікацій.