Наукові публікації доц. Вольської А.С.

1. Структурна реорганізація нейроцитів СА1 поля гіпокампа в динаміці після експериментальної термічної травми при застосуванні ліофілізованої ксеношкіри / С. О. Литвинюк, К. С. Волков, , З. М. Небесна, С. Б. Крамар // Запорожский медицинский журнал Том 19, № 2(101), март–апрель 2017 г, С. – 200-206.

2. Еnterosorption combined with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity / O.O. Shevchuk1,*, Ya.Ya. Bodnar1, K.I. Bardakhivska2, T.V. Datsko1, A.S. Volska1, K.A. Posokhova1,V.F. Chekhun2, V.G. Nikolaev2 // I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil 46001, Ukraine2R.Y. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology, NAS of Ukrainе // Exp Oncol 2016 38, №3, С. 172–175.

3. Курило Х.І. Дослідження гіпоглікемічних властивостей сухого екстракту чорниці звичайної / Х.І. Курило, І.М. Кліщ, А.С. Вольська, О.З.Барчук // Медична та клінічна хімія. – 2016.- 18, №2. – С. 38 – 42.

4. Організація виховної роботи на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією / О.М. Олещук, А.С. Вольська, О.О. Шевчук, М.І. Коваль // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 106-108 DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i4.5364

5. Основи лікарської рецептури : навч. посіб. / К.А. Посохова, О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, В.П. Пида, І.І. Герасимець, О.О. Шевчук, В.В. Черняшова, А.С. Вольська. – за ред. К.А. Посохової, О.М. Олещук. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 92 с. ISBN 978-966-673-258-6. Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 2 від 16.06.2015 р.)

6. Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну / Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 112.

7. Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. Попередження гепатотоксичної дії анальгетиків за допомогою антиоксидантів // Інформаційний лист (про нововведення в системі охорони здоров’я). – Київ, 2014. – № 201 – 2014.

8. Посохова Е.А., Вольская А.С. Влияние тиотриазолина и ацетилцистеина на состояние печени здоровых животных и их антиоксидантная активность in vitro // Медицинские новости (Белоруссия). – 2013. – № 6. – С. 85-87.

9. Посохова К.А., Вольська А.С., Чернухіна О.О. Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну // Вісник морфології (Reports of morphology). – 2013. – Т. 19, № 2. – С. 302-306.

10. Посохова К.А., Вольська А.С. Профілактика гепатотоксичної дії парацетамолу за допомогою тіотриазоліну та ацетилцистеїну // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5-6 (22-23). – С. 42-45.

11. Methodical instructions for students Pharmaceutical forms of drugs / K.A. Posokhova, O.M. Oleshchuk, O.O. Shevchuk,V.V. Chernyashova, A.S. Volska, O.Ya.Pinkevych – Ternopil, 2011– 50 p.

12. Посохова К.А., Вольська А.С., Олещук О.М., Демчук І.А. Спосіб попередження гепатотоксичної дії парацетамолу / Патент на корисну модель № 53804. Україна. UA 53804 U. МПК (2009). А61К 31/195 (2006.01). А61К 31/41. А61К 31/67. G09B 23/28 (2006.01). Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2010 р.

13. Посохова К.А., Вольська А.С., Демчук І.А. Вплив тіотріазоліну й ацетилцистеїну на стан печінки при її ураженні парацетамолом // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т. 12, № 5. – С. 195-197.

14. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Климнюк С.І., Малярчук Г.Р., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту карболайну при їх повторному застосуванні на мікробіоценоз кишечника експериментальних тварин // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. IV, № 3 (33). – С. 83-86.

15. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Олещук О.М., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту Ентеросгелю, Ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18). – С. 36-40.

16. Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К. А. Посохова, М. М. Корда, М. Р. Хара, А. А. Гудима, М. І. Марущак, А. М. Пришляк, Д. Б. Коробко, О. М. Олещук, С. І. Яворська, І. Я. Криницька, Г. С. Сатурська, А. С. Вольська, О. З. Яремчук, О. О. Шевчук, О. В. Бакалець, Л. М. Палиця, В. А. Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С. 123–126.