ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА КУРСУ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

Клінічною базою курсу клінічної фармакології з 1998 року є КНП "Міська комунальна лікарня №3 ТМР". Лікарня має поліклінічний відділ ( з консультативно-діагностичним підрозділом, денним стаціонаром, хірургічним та профілактичних оглядів підрозділами). Стаціонарний відділ об’єднує 5 відділень і розрахований на 125 ліжок: приймально-діагностичне відділення. відділення анестезіології та інтенсивної терапії, терапевтичне відділення, відділення реабілітації хворих неврологічного профілю, відновної, реконструктивної та малоінвазивної хірургії, реабілітаційне відділення На сьогодні на курсі працюють - проф. Шманько В.В., лікар вищої категорії з терапії, проф. Мерецький В.М., лікар першої категорії з травматології та ортопедії та другої – з терапії, асистент Маланчук С.Л., лікар першої категорії з терапії та першої категорії з ендоскопії. Викладачі курсу приділяють значну увагу лікувальній роботі. Профіль їх лікарської діяльності доволі широкий, зокрема проводять прийом у поліклініці, консультують і курують хворих терапевтичного, відновної, реконструктивної та малоінвазивної хірургії, реабілітаційного відділень, денного стаціонару, ВАІТ. Беруть участь у клінічних обходах, консиліумах, клінічних та патологоанатомічних конференціях, рецензуванні історій хвороб.

Клінічний обхід проф. Шманька В.В. і проф. Мерецького В.М. в терапевтичному відділенні.

Постійно виступають на засіданнях обласних асоціацій (терапевтів, ортопедів та травматологів, неврологів, акушер-гінекологів, анестезіологів та реаніматологів, загальної практики- сімейної медицини). Співробітники курсу працюють над виконанням наукової проблеми “Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика, лікування”.

Ендоскопічне обстеження хворого з метою оцінки ефективності антихелікобактерної фармакотерапії.

Пріоритетним напрямком було впровадження: результатів наукових досліджень щодо клінічної ефективності сучасних антигіпертензивних засобів для лікування когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію, артеріальну гіпертензію поєднану з ХОЗЛ, антисептиків, імуномодуляторів при коморбідних станах, засобів для усунення больового синдрому при різних захворюваннях.

Аналіз ЕКГ у хворого з фібриляцією передсердь та оцінка ефективності фармакотерапії.

У майбутньому лікувальна робота працівників курсу буде спрямована на підвищення рівня професійної майстерності шляхом участі роботі міжнародних та всеукраїнських конгресів, з 'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, на курсах спеціалізації. За результатами власних досліджень планується випуск інформаційних листів, методичних рекомендацій для впровадження у клінічну практику. У перспективі, значну увагу планується приділяти дослідження впливу генного поліморфізму на клінічну ефективність фіксованих комбінацій при коморбідних станах, моніторингу за побічною дією ліків, підвищенню ефективності і безпеки застосування лікарських препаратів у хворих похилого віку.